Kaikki Koulutukset

Adhd:n uudet suositukset
  Adhd:n uudet suositukset ti 15.10.2019 HELSINKI
Business Coaching
  Business Coaching, Helsingissä 2-3.10.2019
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä I
  Verkkokurssilisenssi 3kk
Konsti – haastavan käytöksen psykologinen hallinta
  Konsti verkkokurssilisenssi 3kk
Koulun keinot haastavaan käytökseen – psykologinen täsmäisku – konstit ja kontraindikaatiot
  Koulun keinot haastavaan käytökseen Verkkokurssilisenssi 3kk
Kriisi-interventiokoulutus / Psykologinen debriefing 2pv
  Nykyaikaiset kriisi-interventiot, 19.-20.9.2019 klo 9-16, kouluttajana dos. Salli Saari, LAPI-talo, Tiiranpesä, Lapinlahdenkatu 1 B, 00100 Helsinki
Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op
  Helsinki Syksy 2019
Miten pärjätä kaikissa tilanteissa?
  Verkkokurssilisenssi 3kk
Muistihoitajan diplomikoulutusohjelma /Muistikoordinaattori/ Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja
  Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja/ Diplomi-Muistihoitaja/ Muistikoordinaattori kevät 2020 Helsinki
Muistihoitajan koulutusohjelma 1 vuosi
  verkkokoulutus saatavana elokuussa
  Helsinki, syksy 2019
Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito
  Verkkokurssilisenssi 3kk
  Helsinki Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito, Helsinki 27-28.11.2019 klo 9-13.00
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I
  Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I – verkkokurssilisenssi 3kk
  Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I, Helsinki 28-29.8.2019
Muistisairauksien tutkimus- ja arviointimenetelmien lisäpätevyyskoulutus
  CERAD+MOCA ym. VERKKOKOULUTUS 24/7 -3kk lisenssi
  CERAD+MOCA ym. Helsinki 28.-29.10.2019 klo 9:00-16:00
Muistisairauksien uudet hoitosuositukset haltuun
  Muistisairaan lääketiteellinen käypähoito 2, Helsinki 30.9-1.10.2019
Myötätuntouupumus – ihmistyön työperäinen riskitekijä
  09.01.2020 Helsinki klo 13.00-16:00
NEPSY – KOULUTUSPÄIVÄT
  Uusia välineitä asiakastyöhön – mobiililaitteiden neuro- ja biopalautesovellukset
  PRT -menetelmä & Sovellettu käyttäytymisanalyysi 21.-22.10.2019 (ABA Applied behavior analysis & Pivotal response training)
NEPSY
  Nepsy-ohjaaja syksy 2019 Helsinki
  Nepsy-ohjaaja syksy 2019 Kajaani
Perheterapian perusteet 5op (systeeminen, perheterapeuttinen lastensuojelutyö)
  Syksy 2019 – Kevät 2020
Psykiatrinen lastensuojelutyö 5op
  Verkkokoulutus saatavilla elokuussa
Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja
  Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja – muistikoordinaattori, seuraava koulutus aloitetaan 2020 keväällä
Psykologia ja psykiatria
  Psykologian yliopisto-opintoja, 25 op
Psykoterapian perusvalmiudet 30 op 1v
  koulutus verkkokurssina, saatavana elokuussa
  Helsinki, syksy 2019
Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito 1pv
  Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito 1pv, Helsinki 10.1.2020
Päihdetyön asiantuntija-seminaari
  14-15.11 2019 HELSINKI klo 9-16
Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä – osallistu verkossa
  Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä – osallistu verkossa
Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä Hämeenlinna
  Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä 15.10.2019 Hämeenlinna
Salattu ja vaiettu häpeä – seminaari häpeästä ja sen kohtaamisesta
  Verkkokurssilisenssi 3kk
Superviisautta esimiehille – käytännön johtamispsykologia voimavarana
  Verkkokurssilisenssi 3kk
  12.9.2019
Trauma, stressi, keho ja liike
  Verkkokurssilisenssi 3kk
  Keskiviikko 11.9.2019 klo 9-16, Helsinki
Työnohjaajakoulutus
  Työnohjaajakoulutus 2v SYKSY 2019 – KEVÄT 2021, SPACES POSTITALO Mannerheiminaukio 1A Helsinki, 00100 Finland
Vammaistyön psykologinen työkalupakki 1pv
  Verkkokurssilisenssi 3kk
Verkkokurssilisenssi
  Kotiin tehtävän työn ABC
  Rinnakkain stressin kanssa
  Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu 1pv
  Vammaistyön psykologinen työkalupakki 1pv
  Auttajien auttaminen
  Koulun keinot haastavaan käytökseen – psykologinen täsmäisku – konstit ja kontraindikaatiot
  Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa – mitä perheiden parissa työskentelevien tulisi aiheesta tietää
  Lapsi, jolla on tunnekylmiä piirteitä – miten suhtautua ja hoitaa? 1/2 pv
  Mikroilmeet ja eleet
  Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito 1pv
  Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun 1pv
  Miten pärjätä kaikissa tilanteissa?
  Superviisautta esimiehille – käytännön johtamispsykologia voimavarana
  Brainscience for leaders
  Monikulttuurisuuden kohtaaminen – Verkkokurssilisenssi 3kk
  Ymmärtävä kohtaaminen – verkkokurssilisenssi 3kk
  Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I – verkkokurssilisenssi 3kk
  Salattu ja vaiettu häpeä – seminaari häpeästä ja sen kohtaamisesta 1,5 pv
  Aivojen elämänkaari ja huolto muistisairaanhoidossa
  Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito
  Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivä 2017 – verkkokurssilisenssi 3kk
  Trauma, stressi, keho ja liike
  Johtamisen Psykologinen Pelisilmä I
  Mielen lääkkeettömät hoitomuodot
  Kyllin hyvä vanhemmuus
  Lapsen suru ja surutyö koulussa
  Vuorovaikutusvälineitä haastaviin kohtamisiin
  Muistisairauksien uudet hoitosuositukset haltuun
  Adhd:n uudet suositukset VERKKOKOULUTUS
Z AMMATILLISET JULKAISUT
  Ammatillista asiaa – Systemia 2 – Ajankohtaisia aiheita ammattiauttajille
Z Julkaisut
  Muistisairaan psykoterapeuttinen hoiva ja hoito
  Myönteistäjät
  Sininen talo
  Suurerhe
  Systemia 1 – Ajankohtaisia Artikkeleita Perheterapiasta
  Systemia 2 – aiheita ammattiauttajille
  Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu
  Väkivallan preventio sosiaali- ja terveysalalla -kirja
  Kiireellisten talo
  Psykoa johtamista e-kirja
  PELKO -tietokirja peloista ja niiden voittamisesta